Dísz tér 3. - Batthyány-palota

0131Az egyik legszebb barokk épület helyén eredetileg két középkori lakóház állott, melyeket az 1686 utáni első tulajdonosuk, Wernlein István kamarai inspektor még helyreállíttatott. A házakat 1743-ban gróf Batthyány Lajos nádor szerezte meg, és helyükön 1744-ben új barokk palotát emeltetett Joseph Giessel építésszel. 1873 és 1939 között több kisebb-nagyobb átalakítást végeztek rajta. Az 1944-1945-ben erősen megsérült épületet 1951-1953-ban az eredeti barokk terveknek megfelelően állította helyre Riedlmayer Gyula és Meczner Lajos.

A zárt középudvaros, kétemeletes barokk palota fő- és hátsó, várfalra néző homlokzattal rendelkezik. A héttengelyes főhomlokzat középtengelyében nyíló kapu felett a Batthyány család kőcímere látható.

 

0132

0133

0134