Fortuna utca 17.

0331Kisebb méretű, jelen formájában barokk eredetű egyemeletes lakóház az utca keleti oldalán, U alaprajzzal.

A középkori maradványokon 1700 körül épült, a 18. század második felében átalakított épület fő formáit szerencsés módon máig szinte változatlanul őrizte meg. 1934-es átépítése csak az udvari részt érintette. A szomszédos, 19. számú házzal többször közös tulajdonban volt.

Háromtengelyes főhomlokzatának bal oldalán nyílik félköríves záradékú, kora barokk kapuja, kőkeretén jellegzetes kvádermintás díszítéssel, eredeti, barokk kapuszárnyakkal. Tőle jobbra egyszerű ikerablak látható, neobarokk rácsokkal. Az emelet lizénákkal tagolt homlokzatmezőiben három, füles, cseppdíszes keretezésű ablak nyílik, a szemöldökmezőben stilizált koronás címerdísszel.

Boltozatos kapualjának érdekessége egy, az északi falában, másodlagos pozícióban elhelyezett barokk vasajtó dús indás díszítéssel. Kapualját az udvar felé ugyancsak gazdagon díszített neobarokk rács zárja le.

0332