Fortuna utca 25.

0371Földszintes, jelen formájában középkori és barokk eredetű lakóház. A helyén állt középkori háznak csak egyes falai és kapujának szárkövei maradtak fenn az 1686-os ostrom után, amelyeket a 18. század elején az újabb, barokk épület emelésekor felhasználtak. A 18-19. század folyamán közös ingatlant képezett a tőle északra levő, az evangélikus templom és iskola építésekor elbontott épülettel. Eredeti barokk ablakait a 19. század folyamán cserélték ki a ma láthatókra.

Egyszerű kivitelű főhomlokzata négytengelyes, a jobb szélső tengelyben nyíló kapuval. A kapu két élszedett szárköve középkori eredetű. Tőle balra egy iker- és két szimpla ablak.

0372