Úri utca 17.

Egyemeletes polgárház a Balta köz sarkán, az Úri utca 13. számú épülethez hasonlóan ritka emléke a hajdani középkori piactér kereskedőházainak. Földszintjén itt is széles szegmensívvel zárt ablakokat láthatunk, amelyeken keresztül árusítottak az utcára, továbbá keskeny, vasráccsal elzárt ablakokat, amelyek raktárakat világítottak meg. A középkorból származik az utcai homlokzat kváderköveket utánzó kifestése és az emeleten megfigyelhető lefaragott konzolsor, amely egykor erkélyt tartott. A 18. századi újjáépítés során készült a ház Balta közből nyíló kapualja, valamint földszinti helyiségeinek boltozatai.

Az Úri utca 17., 1940 körül

Úri utca 17., restaurált falfestés

Az Úri utca 17., a Balta közre, illetve az Úri utcára tekintő ablak, 1964