Úri utca 38.

Az Úri utca 38., 1940 körülHárom utcára néző kétemeletes lakóház romantikus homlokzattal, belsejében jelentős középkori részletekkel. A 14. században épült lakóház az 1686-os ostrom során részben elpusztult. A 18. században több részletben újjáépítették. A Bástya (Tóth Árpád) sétányi rész földszintes, a többi emeletes volt. Az udvar északi és keleti homlokzata előtt a földszinten és az emeleten nyílt árkádsor húzódott. 1801-ben a sétány felőli részre is emelet került. 1860 táján átépítették, s homlokzatát romantikus arculatúvá alakították. Hattengelyes Úri utcai homlokzatát álló konzolos főpárkány zárja, a földszint és az első emelet fölött övpárkányok vannak. A homlokzat középrészét háromtengelyes rizalit hangsúlyozza, fölötte attika fal emelkedik, közepén szobordísszel. Földszintjén szegmensíves ablakok nyílnak, egyszerű szemöldök tagozattal, a rizalit két szélén egyforma szegmensíves kapumotívum, a jobboldali vakívvel ismétli a baloldalon nyíló kapubejárat keretezését. Az első emeleten, a rizalit bal szélénél befalazott barokk szoborfülke került elő. Középkori dongaboltozatos kapualjának északi falán egy 14. századi félköríves ülőfülkepár és egy csúcsíves ajtó, déli falán három, szintén korabeli csúcsíves ülőfülkepár helyezkedik el. Az ettől délre levő helyiség középkori dongaboltozatos. Udvari homlokzatának földszintjén az északi és keleti oldalon 18. századi, a másik két oldalon a romantikus átépítésből származó árkádsor fut körül.

Az Úri utca 38. udvara árkádokkal, 1920-as évek

Az Úri utca 38. udvara árkádokkal és pincelejáróval, 1920-as évek

Az Úri utca 38., kapualj részlet, 1930-as évek

Az Úri utca 38. a Bástya sétány felől, 1960