Úri utca 39.

Az Úri utca 37. sz. háztól, 1920-as évekEgyemeletes épület, barokk homlokzattal. Két középkori lakóház helyén épült a 18. század elején, a 18. század második felében átalakították. Nyolctengelyes főhomlokzatát háromtagú főpárkány zárta le, a földszint felett övpárkány húzódott. Emeletét lizénák tagolták nyolc mezőre, mindegyikben egy kőkeretes, levéldíszes záradékú barokk ablakkal. Földszintjén, a középső két emeleti ablak alatt kosáríves kapu nyílik, barokk kőkerettel, zárókővel. A földszinti ablakok füles, záróköves keretezésűek. Oldalhomlokzata hasonló kialakítású, kilenc tengellyel, lizénatagolás nélkül. Kapualja két szakaszból áll: az utcai fiókos dongaboltozatos, az udvari két csehsüveg-boltozatos mezőre oszlik. Az utcai rész helyiségei végig barokk dongaboltozatosak, míg az udvari oldal csehsüveg-boltozatos. Az északi szárny földszintjén és emeletén árkádsor fut végig.

Az Úri utca 39., főhomlokzat helyreállítás előtt, 1958

Az Úri utca 39. udvarán középkori toronyrész nyugati homlokfala