Táncsics Mihály utca 26.

1051Az egyemeletes, egyszerű külsejű polgárház igen értékes emléket, egy középkori zsidó imaház maradványait őrzi falai között. A dongaboltozatos kapualjon belépve balra vasráccsal elzárt helyiségben középkori és török kori zsidó sírkövek kiállítását láthatjuk. A kapualjon áthaladva, jobbra fordulva a földszinten léphetünk az imaterem pillérekkel tagolt terébe. A helyiség különlegessége a boltozat törökkorban készült kifestése. Kifeszített íj szárai közé Hanna imájának sorait, "A hatalmasok íját széttöri, a botladozókat erővel övezi" (1 Sám 2,4) írták, a mellette lévő Dávid csillag mezőiben pedig a papi áldás mondatai olvashatók: "Áldjon meg téged az Örökkévaló és őrködjék fölötted, ragyogtassa az Örökkévaló az Ő arcát reád és legyen hozzád kegyelmes, fordítsa az Örökkévaló az Ő arcát feléd és szerezzen neked békét" (4 Móz 6,24-26). Az imaterem a Budapesti Történeti Múzeum kiállítóhelyisége, májustól októberig látogatható.

1052

1053